สักการะเจดีย์พระธาตุนพเกล้าองค์ใหญ่ สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใส อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใส ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แต่เริ่มแรกเมือปีพ.ศ.(ประมาณ) 2522 บริเวณที่ดินแห่งนี้ เป็นที่ดินตั้งวิกฉายหนังของนายแอ๊ด (ไม่ทราบชื่อจริง) หลังเลิกไปแล้ว ก็ปล่อยทิ้งร้าง ต่อมาชาวบ้านแถบนี้ จึงมีแนวคิดริเริ่มที่จะสร้างสำนักสงฆ์ โดยมี นางหงษ์คำ ผู้ช่วยยา ใจยวง , นายเฉลี่ยว พึ่งภพ นายภมร ฉายหมอก (เป็ด) นายติ้ว (สุรชัย สุรีราวิ) ร่วมใจกันสร้างขึ้นเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว และได้นิมนต์พระพร จากจังหวัดตาก มาจำพรรษาประมาณ 4 ปี ก็ได้กลับภูมิลำเนาเดิม ต่อมามีพระภิกษูรูปหนึ่งชื่อ "แดง ต่อมาชาวบ้านเรียกหลวงตาแดง" มาศัยจำพรรษาอยู่ที่แห่งนี้ และได้ทำนุบำรุง และดำเนินการก่อสร้างร่วมกับชาวบ้าน และได้จำพรรษาเลยเป็นเวลาประมาณ 10 ปี แต่ด้วยความชราภาพไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ และก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย จนกระทั่งมรณะภาพ

ชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์ พระจากจังหวัดตาก เพื่อมาจำพรรษา เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้ช่วยประเสริฐ หงษาไปนิมนต์พระมาจากวัดคุ้มตำหนัก ชื่อ พระเอนก นิปโก และท่านได้ทำนุบำรุงสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาอีกหลายอย่าง จนกระทั่งปัจจุบัน

จุดเด่น ภายในบริเวณวัด ก็คือ

- พระธาตุเจดีย์นพเกล้า พระธาตเจดีย์องค์ใหญ่สีทอง ตั้งบนเชิงเขา มองเห็นแต่ไกล สร้างขึ้นเมื่อปี 2542-2543 ลักษณะรูปทรงแบบเจดีย์ย่อมุม โดยตั้งอยูบนฐานทรงกลม มีความสูงประมาณ 10 เมตร ความกว้างที่ฐานทรงกลมประมาณ 30 คนโอบ

- พระธาตุเจดีย์เจริญชัยมงคล ตั้งอยู่บนอาคารด้านข้าง เป็นเจดีย์ย่อมุม สร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2552 เป็นองค์ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 7 เมตร ความกว้างประมาณ 20 คนโอบ

การเดินทาง มาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ หากมาจากตัวอำเภอสวนผึ้ง มาทางถนนสายสวนผึ้ง ตรงมาทาง 3 แยก ไปทางเขากระโจม จนมาถึง โรงเรียนสินแร่สยาม ให้ใช้ถนนที่จะไปเขากระโจม - อู่หลงรีสอร์ท สำนักสงห์จะถึงก่อนถึงอู่หลงรีสอร์ท

       
       
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com