สักกาะระเจดีย์สีทองทรงชเวดากอง ที่สำนักสงฆ์หัวสาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
สำนักสงฆ์หัวสาม ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แต่เดิมเป็นวัดร้าง จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน ในขณะนั้น ด้วยความเลื่อมใสที่มีต่อ หลวงพ่อธาราณะ จึงได้นิมนต์ท่าน เข้ามาจำวัดอยุ่ที่วัดร้างแห่งนี้ และท่านก็ได้เข้ามาปฏิสังขรณ์ และบูรณะใหม่ เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2548 - 2549

จุดเด่น ภายในบริเวณวัด ก็คือ

- พระเจดีย์หัวสาม เป็นพระเจดีย์สีทอง ทรงชเวดากองจากประเทศพม่า สร้างโดยพุทธศาสนิกชน เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2559 เสร็จประมาณปลายปี 2561 มีความสูงประมาณ 4 - 5 เมตร ทั้งนี้ ทางสำนักสงฆ์จะมีการจัดงานฉลองเจดีย์ในช่วงรอยต่อปีใหม่ พร้อมกับมีการสวดมนต์ข้ามคืนไปพร้อมกัน

- พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทองแห่งศรัทธา สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อและพุทธศาสนิกชน สร้างเสร็จเมื่อต้นปี 2563 มีความสูงจากฐานประมาณ 3 เมตร ขนาดกว้างประมาณ 5 คนโอบ

- พระพุทธรูปต่าง ๆ รอบ ๆ สำนักสงฆ์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระในศาสนาพุทธ กับ ชาวพม่า เช่น พระเทพทันใจ เจ้าแม่กวนอิม พระอุปคุต พระพิคเนศ เป็นต้น

การเดินทาง มาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ หากมาจากตัวอำเภอสวนผึ้ง มาทางถนนสายสวนผึ้ง ตรงมาทาง 3 แยก ไปทางเขากระโจม จนมาถึง โรงเรียนสินแร่สยาม ให้ใช้ถนนที่จะไปเขากระโจม - อู่หลงรีสอร์ท สำนักสงห์จะถึงก่อนถึงอู่หลงรีสอร์ท

       
     
             
       
             
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com