นั่งสองแถวโบราณ ชมและชิมผลไม้ผสมผสาน เงาะ-ทุเรียนจากแปลงบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ที่ ไร่พรหมรัศมี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ไร่พรหมรัศมีฟาร์มเตย์ ตั้งอยุ่ที่ 77/7 หมุ่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นไร่ผสมผสานภายใต้แนวคิด แหล่งเรียนรุ้เชิงเกษตร มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภายในแร่ มีการปลูกพืช ผัก ผลไม้ นานาชนิด เช่น เงาะ ทุเรีย มะไฟ สะตอ ลูกเบียง ลูกมุด จำปาดะ เป็นต้น โดยเฉพาะผลไม้ทางใต้ มีเกือบทุกชนิด และนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาใช้บริการ เลือกชม เลือกซื้อผลไม้ ได้ถึงในสวน

ไม่ใช่แค่นั้น สำหรับการดูงาน หรือเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางด้านเกษตร ภายในไร่มีที่พักพร้อม สามารถตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงของดอกกาแฟบาน ซึ่งหาชมได้ยาก , เดือนเมษายน - มิถุนายน จะเป็นช่วงที่ผลไม้นานาชนิดออกผล เช่น ทุเรียน เงาะ กะท้อน สามารถเข้าชมและชิมได้ โดยการนั่งรถสองแถวโบราณ เข้าชมภายในไร่

ในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม จะเป็นช่วงที่เริ่มต้นอากาศเปลี่ยน อากาศเย็น ถึงหนาว อากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับเข้ามาพักผ่อน

สำหรับบรรยากาศอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ในบางช่วง โดยเฉพาะก่อนเข้าฤดูฝน จะมีผีเสือเข้ามาภายในไร่จำนวนมาก มีการจำหน่ายสินค้าทางด้านเกษตรต่าง ๆ มากมาย

สำหรับการเดินทาง ตั้งต้นที่ตัวอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี ให้ใช้ถนนหน้าทางเข้าตลาดปากท่อ ไปทางสี่แยกปากท่อ ตรงเข้ามาทางหลวงหมายเลข 3206 มาทางห้วยยางโทน ผ่านวัดห้วยศาลา จนมาถึงสามแยกร้านอ๊อดโภชนา ให้เลี้ยวขวา ตรงเข้ามาทางทางหลวงชนบท ไปประมาณ 3 กิโเลมตร ผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ผ่านค่ายธนาสัมฤทธิ์ จนถึงไร่พรหมรัศมี

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ไร่พรหมรัศรี โทร.085-246-6696

       
     
       
     
             
     
             
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com