เลอะดิน กระโดดโคลน ปั้นวัว-ปั้นควาย และความสุขที่ปลูกได้ ไปกับการพักผ่อนของครอบครัว ที่ สวนหลังบ้าน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สวนหลังบ้าน ตั้งอยู่ที่ 19/8 หมู่ที่ 11 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้ เป็นที่รกร้าง บางส่วนเป็นนาที่ใช้สารเคมีในการทำ แต่หลังจากนั้น พื้นที่ดังกล่าวได้ถูกพลิกฟื้น โดย ผู้ใหญ่ นงนุช เสลาหอม ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เดิม ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่ในชุมชน โดยได้ใช้ภูมิปัญญา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้าน กลับมาปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานที่บ้าน รวมถึงเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ไว้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

จากนั้น ได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ทางด้านเกษตร ซึ่งมีผุ้สนใจเข้ามาเป็นจำนวนมาก และต่อมา เมื่อต้นปี 2563 จึงได้พัฒนาต่อยอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถึชีวิตและเกษตร โดยการเปิดเป็นสวนหลังบ้าน

ซึ่งภายในสวนหลังบ้าน นอกจากจะมีการเรียนรู้วิถีเกษตรแล้ว นักท่องเที่ยว ซึ่งหากในแบบครอบครัว จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ดีทีเดียว เพราะบรรยากาศภายใน มีการปลูกข้าว ปลูกต้นไม้นานาชนิดได้อย่างร่มรื่น มีคลองต่าง ๆ ไว้รับไอเย็น มีร้านอาหาร - เครื่องดื่มไว้บริการ รวมถึง ยังได้เห็นเด็ก ๆ ได้เข้ามาเล่นโคลนคลายความร้อน กันด้วย หรือให้เด็ก ๆ ได้ปลูกข้าว ปั้นวัว - ปั้นควาย เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งชีวิตแบบนี้ หากได้ยากในปัจจุบัน

สำหรับการเดินทาง ความจริงแล้วมาได้หลายเส้นทาง แต่เส้นทางที่ง่ายที่สุด ต้องตั้งต้นที่ตัวอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ให้ออกมาทางสี่แยกบ้านโป่ง มาตามถนนแสงชูโต ผ่านสำนักงานเทศบาลท่าผา ผ่านมาทางถนนเลียบคลองชลประทาน จนถึงทางเข้าถนนเพื่อไปวัดบ้านฆ้องน้อย จนถึงสามแยก จะเห็นป้ายวัดบ้านฆ้องน้อย ให้เลี้ยวซ็าย ไปประมาณ 1 - 2 กิโลเมตร ก็จะถึงสวนหลังบ้าน

สามารถติดต่อได้ที่ 081-570-7770 (ผญ.นงนุช เสลาหอม)

       
     
       
     
       
     
       
     
             
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com