ร่วมเที่ยวทำบุญงานทอดกฐิน วัดทั่วจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง และนี่คือตารางงานบุญในช่วงเทศกาลทอดกฐิน ของจังหวัดราชบุรี เฉพาะมีป้ายเป็นการยืนยันแล้ว และสามารถตรวจสอบข้อมูลจากป้ายโฆษณา (อัพเดท 4 กันยายน 2563)

อ.เมือง
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
3/10 วัดใหม่ต้นกระทุ่ม บางป่า
4/10 วัดเขานกกระจิบ น้ำพุ
4/10 วัดบางลี่เจริญธรรม โคกหม้อ
4/10 วัดเจติยาราม เจดีย์หัก
4/10 วัดห้วยไม้เต็ง น้ำพุ
4/10 วัดโรงช้าง หน้าเมือง
4/10 วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ อ่างทอง
4/10 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หนองกลางนา
4/10 วัดไผ่ล้อม บางป่า
4/10 วัดหินกอง หินกอง
4/10 วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ พงสวาย
4/10 วัดบางสองร้อย หลุมดิน
10/10 วัดห้วยชินสีย์ อ่างทอง
11/10 วัดบางกระ หนองกลางนา
11/10 วัดอัมพวัน บางป่า
11/10 วัดคลองโพธิ์เจริญ ท่าราบ
11/10 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม สามเรือน
11/10 วัดถ้ำเขาสวนหลวง เกาะพลับพลา
11/10 วัดคูบัว คูบัว
11/10 วัดอรุณรัตนคีรี ห้วยไผ่
11/10 วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดตากแดด) คูบัว
17/10 วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ หินกอง
18/10 วัดโคกพิกุลเรียง คุ้งน้ำวน
18/10 วัดทุ่งหญ้าคมบาง ดอนแร่
18/10 วัดช่องลม พระอารามหลวง หน้าเมือง
18/10 วัดศิริเจริญเนินหม้อ โคกหม้อ
18/10 วัดเขาวัง หน้าเมือง
18/10 วัดโขลงสุวรรณคีรี คูบัว
18/10 วัดเขาวังสดิงษ์ เขาแร้ง
19/10 วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร หน้าเมือง
24/10 วัดมณีมงคล (เขาหัวคน) น้ำพุ
25/10 วัดหนามพุงดอ คูบัว
25/10 วัดเก่าบางกระ ท่าราบ
25/10 วัดนาหนอง ดอนแร่
25/10 วัดเขาถ้ำกรวย เขาแร้ง
31/10 วัดท่าโขลง หลุมดิน
       
อ.บ้านโป่ง
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
4/10 วัดจันทาราม หนองอ้อ
4/10 วัดหนองอ้อตะวันตก หนองอ้อ
10/10 วัดหนองหญ้าปล้อง สวนกล้วย
11/10 วัดหุบกระทิง เบิกไพร
11/10 วัดหนองเสือ (ยางปราสาท) กรับใหญ่
11/10 วัดหัวโป่ง หนองอ้อ
11/10 วัดประชารังสรรค์ ท่าผา
11/10 วัดอ้ออีเขียว กรับใหญ่
11/10 วัดหนองอ้อตะวันออก หนองอ้อ
11/10 วัดโพธิ์รัตนาราม ปากแรด
18/10 วัดหนองปลาดุก หนองกบ
18/10 วัดปลักแรด เบิกไพร
18/10 วัดหนองหูช้าง หนองอ้อ
18/10 วัดเจริญธรรม (เขาขลุงใหม่) เขาขลุง
18/10 วัดบ้านโป่ง บ้านโป่ง
25/10 วัดหนองประทุน กรับใหญ่
25/10 วัดดอนตูม บ้านโป่ง
31/10 วัดยางหัก ท่าผา
       
อ.โพธาราม
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
4/10 วัดดีบอน บ้านฆ้อง
4/10 วัดโพธิ์ไพโรจน์ โพธาราม
10/10 วัดพระศรีอารย์ บ้านเลือก
11/10 วัดบางลาน ดอนทราย
11/10 วัดเขาพระ เตาปูน
11/10 วัดคงคาราม คลองตาคต
11/10 วัดท่ามะขาม ดอนทราย
11/10 วัดกำแพงใต้ บ้านสิงห์
11/10 วัดบางลาน ดอนทราย
18/10 วัดเจ็ดเสมียน เจ็ดเสมียน
18/10 วัดรัตนบรรพต (เขาปากกว้าง) ธรรมเสน
25/10 วัดดอนกระเบื้อง ดอนกระเบื้อง
25/10 วัดเขาส้ม เขาชะงุ้ม
25/10 วัดป่าพุทธาธรรม (ถ้ำสติ) นางแก้ว
       
อ.ปากท่อ
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
4/10 วัดเขากูบอินทราราม อ่างหิน
4/10 วัดหนองระกำ (กระต่ายทอง) หนองกระทุ่ม
4/10 วัดเขาถ้ำทะลุ ดอนทราย
11/10 วัดเลิศดุสิตาราม หนองกระทุ่ม
11/10 วัดวังมะนาว วังมะนาว
11/10 วัดหทัยนเรศวร์ ห้วยยางโทน
11/10 วัดหนองน้ำใส (เทพนิมิต) ทุ่งหลวง
11/10 วัดสุขวราราม (หนองบัว) บ่อกระดาน
11/10 วัดถ้ำยอดทอง (วัดหมวกกันน็อต) ทุ่งหลวง
17/10 วัดสันติการาม (พุพลับ) ทุ่งหลวง
18/10 วัดถ้ำกุญชราษฎร์รังสรรค์ หนองกระทุ่ม
18/10 วัดปากท่อ ปากท่อ
25/10 วัดสนามสุทธาวาส ทุ่งหลวง
25/10 วัดมณีลอย วังมะนาว
31/10 วัดยางงาม วัดยางงาม
31/10 วัดเขาอีส้าน ดอนทราย
       
อ.บางแพ
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
4/10 วัดดอนใหญ่ ดอนใหญ่
11/10 วัดบ้านกุ่ม บางแพ
11/10 วัดดอนเซ่ง บางแพ
11/10 วัดดอนพรหม ดอนคา
18/10 วัดสามัคคีธรรม โพหัก
25/10 วัดตาลเตี้ย ดอนใหญ่
25/10 วัดหนองม่วง วังเย็น
       
อ.ดำเนินสะดวก
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
4/10 วัดอมรญาติสมาคม ท่านัด
4/10 วัดหลวงพ่อสดฯ แพงพวย
4/10 วัดปราสาทสิทธิ์ ประสาทสิทธิ์
4/10 วัดเนกขัมมาราม แพงพวย
10/10 วัดท่าเรือ แพงพวย
10/10 วัดโชติทายการาม ดำเนินสะดวก
10/10 วัดเวฬุวนาราม (แช่ไห) ดอนไผ่
10/10 วัดพิทักษ์เทพาวาส ขุนพิทักษ์
10/10 วัดบัวงาม บัวงาม
11/10 วัดบ้านไร่ บ้านไร่
11/10 วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) ดำเนินสะดวก
11/10 วัดตาลเรียง บัวงาม
17/10 วัดใหม่สี่หมื่น สี่หมื่น
17/10 วัดสอนประดิษฐ์วนาราม ตาหลวง
18/10 วัดโคกหลวง แพงพวย
25/10 วัดดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
25/10 วัดชาวเหนือ บ้านไร่
31/10 วัดหลักหกรัตนาราม ศรีสุราษฎร์
31/10 วัดอุบลวรรณาราม ศรีสุราษฎร์
       
อ.สวนผึ้ง
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
4/10 วัดทุ่งแหลม ป่าหวาย
10/10 สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก ตะนาวศรี
11/10 วัดห้วยทรายทอง ป่าหวาย
11/10 ที่พักสงฆ์เขาหัวช้าง สวนผึ้ง
11/10 สำนักสงฆ์บ่อเก่าบน ตะนาวศรี
18/10 วัดบ้านกล้วย ป่าหวาย
18/10 วัดวังน้ำเขียว ท่าเคย
18/10 วัดหนองหมี ท่าเคย
18/10 วัดป่าทะมะขาม ตะนาวศรี
18/10 สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใส สวนผึ้ง
25/10 วัดรางเสน่ห์ ท่าเคย
       
อ.จอมบึง
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
4/10 สำนักสงฆ์วังปลา แก้มอ้น
4/10 วัดเขารังเสือ ปากช่อง
11/10 วัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) ด่านทับตะโก
11/10 วัดนิยมธรรมาราม ด่านทับตะโก
17/10 วัดเบิกไพร เบิกไพร
23/10 สำนักปฏิบัติธรรมกิตติภาวนา (สาขาวัดช่องลม) เบิกไพร
25/10 วัดหนองหรือใหญ่พลายงาม เบิกไพร
25/10 วัดชัฎใหญ่ รางบัว
25/10 วัดหนองสีนวล ด่านทับตะโก
25/10 วัดสูงเนิน ปากช่อง
       
อ.บ้านคา
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
4/10 วัดหนองโกเจริญธรรม หนองพันจันทร์
11/10 วัดบ้านบึง บ้านคา
17/10 ที่พักสงฆ์ธงทอง หนองพันจันทร์
25/10 วัดเขาธารมงคล บ้านคา
31/10 วัดป่าวังครก บ้านคา
31/10 วัดหนองจอก หนองพันจันทร์
       
อ.วัดเพลง
วันที่ วัด ตำบล ป้ายโฆษณา
4/10 วัดเกาะศาลพระ เกาะศาลพระ
11/10 วัดเพลง วัดเพลง
11/10 วัดแจ้งเจริญ จอมประทัด
25/10 วัดคลองขนอน วัดเพลง

 

Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com