ร่วมเที่ยวงานและชมขบวนแห่ เทศกาลกินเจ ณ โรงเจบ้วนฮกตั้ว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประจำปี 2563

เทศกาลกินเจ หรือเทศกาลถือศีลกินผักนั้น ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2563 เที่ยวแบบได้บุญ ไหว้ศาลเจ้า เข้าโรงเจ และเดินช้อปเดินชิมอาหารเจแสนอร่อย ๆ กันตลอดทั้งวัน ทั้งนี้เลยอยากชวนทุก ๆ ท่านเที่ยวงานกินเจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี

โดยหมายกำหนดที่สำคัญ มีดังนี้

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา 09.49 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.49 น. พิธีเปิดป้ายงานเทศกาลกินเจประจำปี 2563
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 14.00 น. ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีเฉียเก่ รับเสด็จพระญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 7 พระองค์ พระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ และองค์เทพทุกๆพระองค์ ณ ลานพิธีริมแม่น้ำแม่กลองข้างห้องสมุด และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ โรงเจบ้วนฮกตั้ว บ้านโป่ง

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พิธีเกี่ยจี่ (ไหว้ใหญ่)

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 น. อัญเชิญกระถางธูป "องค์ธีตี่แป่บ้อ "องค์โป๊ยเซียนโจ้วซือ" ออกโปรดชาวตลาดบ้านโป่ง ประทับทรง ออกเจิมใบชาทิพย์ (ฉู่เต๊) ตามด้วยคณะมังกรทอง ขอเชิญบ้านเรือนและร้านค้าตั้งโต๊ะบูชาที่หน้าบ้านของท่าน
เวลา 20.00 น. ชมการแสดงสิงโต ณ บริเวณข้างศาลเจ้าแม่บ้านโป่ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 น. พิธีเกี่ยจี่ (ไหว้ใหญ่)
เวลา 15.00 น. ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ รำถวายแด่ "องค์กิ๋วอ่วงฮุดโจ้ว" ณ โรงเจบ้วนฮกตั้ว
เวลา 17.00 น. ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงาน อัญเชิญ "องค์กิ๋วอ่วงฮุดโจ้ว" ออกโปรดชาวตลาดบ้านโป่ง เพื่อประกอบพิธีปั้งจุ่ยเต็ง (ลอยกระทง) ณ ลานพิธีริมแม่น้ำแม่กลอง ร่วมด้วยขบวน มังกรทอง ชุดการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ ขบวนองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนนางฟ้า , เจ้าสัวน้อย จากบุตรหลานชาวบ้านโป่ง
เวลา 20.00 น. ชมการแสดงมังกรทอง ณ บริเวณข้างศาลเจ้าแม่บ้านโป่ง

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีไคหน่ำเทียนมึ้ง (พิธีเปิดประตูสวรรค์) พิธีไปเต้า (เสริมดวงชะตาและต่ออายุ)

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
เวลา 18.00 น. ชมการประกวดร้องเพลง ระดับประถม และมัธยม

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 น. พิธีเกี่ยจี่ (ไหว้ใหญ่)
เวลา 12.00 น. พิธีโผวโต่ว (ทิ้งกระจาด)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
เวลา 07.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีซั่งเก่ ส่งเสด็จพระญาณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 7 พระองค์ พระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ และองค์เทพทุกๆพระองค์ สู่สรวงสวรรค์ ขบวนออกจากโรงเจฯ ไปประกอบพิธี ณ ลานพิธีริมแม่น้ำแม่กลองข้างห้องสมุด

Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com