เชิญเที่ยวงาน “นมัสการพระพุทธฉาย ถ้ำฤาษีเขางู" ปี 2563

เชิญเที่ยวงานประจำปี "นมัสการพระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู" ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563

ภายในงานร่วมปิดทองพระ สามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย สนุกสนานไปกับสวนสนุกชุดใหญ่ ด้านความบันเทิง พบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินต่าง ๆ มากมาย

สำหรับพระพุทธฉายภายในถ้ำฤาษีเขางูนั้น ว่ากันว่าในยุคสมัยที่มีการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะ ตรงกับสมัยคุปตะของอินเดีย เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาแกะสลักจากหิน คล้ายกับพระพุทธรูปที่ถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย หลักฐานที่ถ้ำ เรื่องพระปุณณะเถระไทยที่เป็นพระอรหันต์องค์แรกมีความตอนหนึ่งว่า ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับในถ้ำแห่งนี้ เมื่อครั้งยังเป็นเมืองทองสุวรรณภูมิในสมัยนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับปรากฎพระฉาย (เงา) ของพระองค์ตราติดอยู่ที่ผนังถ้ำ พระปุณณะเถระได้สลักภาพตามรอยเงานั้น ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่จำลองจากเงาของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรก ซึ่งตรงกับศักราชปีโลที่ 1168 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญาณแล้ว 29 พรรษา

ป้ายโฆษณา

 

Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com