เชิญเที่ยวงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15"

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ ตลาดปลาฟิชวิลเลจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีพบกับการแสดงโชว์สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย เตรียมชมไก่ยกอกที่หายชมยากในงานนี้ ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562

สำหรับภายในงานมีการประกวดสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ สุนัข แมว ปลาสวยงาม นกสวยงาม นกพิราบแข่ง นกกรงหัวจุก ไก่แจ้สวยงาม ไก่แจ้สายพันธุ์ดั้งเดิม ไก่ซารามอ ไก่พื้นเมือง แพะเนื้อแพะนม แกะ ทั้งนี้ยังมีการประกวดสัตว์เลี้ยงชิงถ้วยรางวัล มีการนำสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ใหม่ สัตว์แปลกและสัตว์หายากมาแสดงในงานด้วย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่พาสัตว์เลี้ยงมาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวสัตว์เลี้ยง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 50 องค์กร ที่มุ่งหวังเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยงของไทยให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดสัตว์เลี้ยงให้เป็นสินค้าส่งออก และนำรายได้เข้าสู่ประเทศ นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงถือได้ว่าเป็นสื่อกลางความรัก ความอบอุ่นและความผูกพันในครอบครัวผ่านกิจกรรมต่างๆภายในงาน ซึ่งปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยงจำนวน 9 สุนัข มาแสดงความสามารถภายในงาน ได้แก่ คุณแกงแค คุณเบอร์หนึ่ง คุณเบอร์สอง คุณเบอร์สาม คุณป่าสัก คุณน่าน คุณปิง คุณวัง และคุณบิ๊กฟลาเวอร์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวงการสัตว์เลี้ยงของไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
ที่สำคัญจะได้ชมไก่ยกอก หรือ ไก่พระรามแผลงศร เป็นไก่ซารามอที่หายชมได้ยาก

นอกจากนี้ยังมีการนิทรรศการและกิจกรรมตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ สุนัข แมว ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงราคาพิเศษ อาทิ อาหารสุนัขเลิฟแคร์ สมาร์ทฮาร์ทโกลด์ สมาร์ทฮาร์ท อาหารแมว มี -โอ อาหารม้า แม็กวิน และอาหารปลา ออพติมั่ม และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดีดอทคอม จัดทำขึ้นเพื่อรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี
rbmeedee@gmail.com
เริ่มต้นใช้งาน 1 กรกฎาคม 2562