กรมปศุสัตว์และนิวแลนด์ สวนผึ้ง ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะไทย”

กรมปศุสัตว์ จับมือเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะไทย” ยิ่งใหญ่ รับลมหนาว จิบนมอุ่น ชิมเนื้อนุ่ม 4 ภาค 4 ชาติ ที่อ.สวนผึ้ง ราชบุรี

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม มีผู้เลี้ยงมากขึ้นทุกปี ในปี 2562 ประเทศไทยมี แพะจำนวน 832,533 ตัว เกษตรกร 65,855 ราย จำแนกเป็นแพะเนื้อ จำนวน 803,768 ตัว เกษตรกร 64,733 ราย แพะนมจำนวน 28,765 ตัว เกษตรกร 1,751 ราย ส่วนแกะ มี 70,089 ตัว เกษตรกร 6,632 ราย สถานการณ์ด้านการตลาด จากข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ แกะแห่งประเทศไทย มีการส่งออกแพะไปต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว มาเลเซีย ประมาณปีละ 150,000-200,000 ตัว/ปี ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาเฉลี่ย 120-125 บาท/กิโลกรัม ภาคใต้ตอนบนราคาเฉลี่ย 140-150 บาท/กิโลกรัม ภาคใต้ตอนล่าง ราคาเฉลี่ย 160 บาท/กิโลกรัม โดยภาพรวมตลาดยังมีความต้องการแพะแกะอีกมาก ทั้งตลาด

จึงทำให้ กรมปศุสัตว์จึงจะร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะ แห่งประเทศไทย “Goat and Sheep festival Thailand” ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ New land (สวนผึ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดแพะแกะ ให้เกษตรกร นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรเลี้ยงแพะแกะทั้งประเทศ และยกระดับการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิต และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรแกนนำที่ประสบความสำเร็จ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่แพะเนื้อ อ.สวนผึ้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะแกะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการแปรรูป และการตลาดให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดีดอทคอม จัดทำขึ้นเพื่อรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี
rbmeedee@gmail.com
เริ่มต้นใช้งาน 1 กรกฎาคม 2562