ขอเชิญเที่ยวงาน “เจี๊ยะโม่งโร่งโม่นเดิงราชบุรี ครั้งที่ 5 “ ปี 2563

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี “เจี๊ยะโม่งโร่งโม่นเดิงราชบุรี ครั้งที่ 5 “ ปี 2563 หรืองาน “กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่5” ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมมอญ ของพี่น้องชาวมอญจ.ราชบุรี เรียนเชิญพี่ๆน้องๆ เครือข่ายชาติพันธุ์ไทย-มอญทั่วประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่จัดงาน วัดใหญ่นครชุมน์ ต. นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระหว่างเวลา 16.00 น.-21.00น.(จัดงานเพียงวันเดียวเท่านั้น)

ภายในงานประกอบด้วย ชมขบวนแห่สาวมอญลุ่มแม่น้ำแม่กลอง , ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวไทยมอญ , ชมซุ้มการสาธิตการทำอาหารมอญ , ชมการสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้าน , ชมตลาดวัฒนธรรม , ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่นการรำมอญ ฟ้อนประทีป รำลาวครั่ง และรำวงสองภาษา การแสดงกลองยาวชาวมอญ

ป้ายโฆษณา

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com